Ostale nadogradnje

Ostale nadogradnje

Specijalne nadogradnje:

Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu izradili smo velik broj nadogradnji koji odstupaju od naše standardne ponude radi zadovoljenja potreba kupaca.

Specijalne nadogradnje za prijevoz opasnih tvari

Opasnim tvarima smatraju se tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati zagađivanje okoliša ili nanijeti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoliš upravo zbog toga pri izradi ovakve nadogradnje osigurali smo da odgovara najvišim standardima za prijevoz takvih tvari u cestovnom prometu.

Ostale nadogradnje
Ostale nadogradnje

Brodske komore za led

Prema potrebama ribara ovakve komore izrađene su kako bi bile montirane na palubu broda i radi održavanja temperature ulova do daljnjeg transporta robe. Na gornjem dijelu komore postavlja se ledomat za proizvodnju leda.

Ostale nadogradnje
Ostale nadogradnje

Specijalizirane nadogradnje za prijevoz pokojnika

Ovom nadogradnjom osiguravaju se ljesovi pokojnika prilikom prijevoza, a komora je izolirana kako ne bi došlo do propuštanja mirisa u kabinu vozila te radi očuvanja temperature.

Ostale nadogradnje
Ostale nadogradnje