Food truck

Food Truck

Food Trucks ili pokretni ugostiteljski objekti sve su češće traženi proizvodi, a njihova izvedba ovisi o vašim potrebama. Vozilo se izolira sa provedenim priključcima za struju i vodu, bočnim flap vratima i prednjim ili stražnjim ulaznim vratima. Nudimo i mogućnost opremanja sa ugostiteljskom opremom u komunikaciji sa našim specijaliziranim dobavljačima.

Najčešće izrađujemo tri različite vrste objekata: pokretni ugostiteljski objekt na šasijama, pokretni ugostiteljski objekt na prikolici i kombi pokretna trgovina.

Pokretni ugostiteljski objekt na šasijama

Pokretni ugostiteljski objekt izrađuje se na šasiji vozila te je njegova veličina definirana dužinom vozila. Prednost ovakve nadogradnje je što može vući odvojenu hladnjaču izrađen na prikolici kategorije O1 ili O2.

Ostale nadogradnje
Ostale nadogradnje
Food Truck
Food Truck

Na slici je prikazana multi-temperaturna komora koja je podijeljena na dva dijela. Jedan dio ima mogućnost rashlade do -20°C, a drugi +0°C što korisniku omogućava skladištenje više prehrambenih proizvoda koji zahtijevaju različite temperaturne režime.

Food truck
Food truck

Pokretni ugostiteljski objekt na prikolici

Pokretni ugostiteljski objekt na prikolici favorit je među ugostiteljima jer im omogućava prijevoz objekta na prikolici sa vlastitim automobilom koje se zatim može koristiti odvojeno.

Ostale nadogradnje
Ostale Nadogradnje

Kombi pokretna trgovina

Izolirana nadogradnja namijenjena prijevozu i prodaji cvjećarskih, pekarskih i drugih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda izrađena je s drvenim, aluminijskim ili inox policama na više razina i pultom radi osiguravanja svih potrebnih minimalnih higijensko-sanitarnim i tehničkim uvjeta.