ATP

atp

ATP – prijevoz lako kvarljivih prehrambenih proizvoda; sporazum i certifikati

ATP sporazum ili Sporazum o Međunarodnom prijevozu lako kvarljivih prehrambenih proizvoda potpisan je u Ženevi 1970, ali stupa na snagu 1976. Cilj ovog sporazuma je poboljšanje uvjeta i očuvanja kvalitete lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda prilikom transporta, posebno u međunarodnoj razmjeni dobara radi poboljšanja uvjeta trgovanja lako kvarljivih prehrambenih namirnica. U hrvatskoj posjedovanje ATP certifikata i dalje nije obavezno, ali ako želite izvoziti proizvode u jednu od slijedećih država: Albanija, Andora, Austrija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Kazahstan, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Moldavija, Monako, Maroko, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Makedonija, Tunis, Ukrajina, Uzbekistan, Velika Britanija, vaše vozilo morat će imati ATP certifikat.

ATP Certifikat dobiva se ako rashladna komora na vozilu zadovoljava opsežna temperaturna ispitivanja u ovlaštenim ispitnim centrima. Novi certifikat vrijedi šest godina nakon čega se obnavlja, a svaka iduća obnova vrijedi dvije godine.